Jezioro Duży Pełcz

gross-puls-seeJezioro Wielkie Połcko (Gross Pulssee 1944). Najpierw jest znana ze źródeł, pozostająca w związku z jeziorem, rzeka Polka (Polcz 1295), która wypływa z jeziora bierze odeń nazwę i płynie na płd. do Noteci. Teraz jezioro zaliczane już do zlewni Iny (Małej Iny).

Jezioro

Margrabiowie brandenburscy potwierdzają Pełczycom 8 VII 1298 prawa miejskie nadane [przed 1280] przez Behrów i potwierdzone przez margrabiego Albrechta III (z lat 1280–1298), w tym trzy młyny między jez. Polze i Trzebień (wiec na płn. od miasta), jednak tego roku jez. Palze [może jednak należy odczytać: Pulze, Polze] jako własność cysterek z Pełczyc istniejącego od 1290 r. Z jez. Volz [znów błędny odczyt?] Pełczyce rezygnują w 1315 na rzecz cysterek tamtejszych.

Już w średniowieczu uległo podziałowi na „wielkie” i małe”, bo groten Poltz w 1487 należy do rodu Waldowów z Pełczyc, z prawem mieszczan do połowów; Gross Pölitz 1538; Grosse Polzig połączone rzeką z jez. Małe Połcko, Macieja von Waldow z Pełczyc w 1564 na granicy państwowej, która biegnie poprzez płd.- wsch. pola Pełczyc na pograniczu z polami Będargowa i Sarnik; groten Poltz 1579. F. Brüggemann w wielkim opisie Pomorza z 1782 podnosi występowanie w jeziorze Gross Polz (Puls) smakowitej ryby sieji.

Ksiądz S. Kozierowski w swym atlasie nazw Słowiańszczyzny Zachodniej z 1934 zastosował nazwę Pełcz i Wilcz (to w nawiązaniu do zapisu czy błędnego odczytu z 1315). Po 1945 zwane Duży Pełcz (bo obok jest od dawna Klein Puls / Małe Połcko), Pełcz, Polsk, wbrew nazwie urzędowo wprowadzonej. Od niego obecna nazwa miasta Pełczyce.

Powierzchnia: 238 ha w 1948; 280 ha w 1992; 279. 5 ha w 1996.

Categories Travel