Położenie Geograficzne

terra-bernsteinHistoryczna kraina zwana kiedyś Terra Bernstein ;TB (Ziemią Pełczycką), obejmuje obszar około 360 km kw. Od 1945 roku przynależy do Polski – na jej północnym zachodzie. Położona jest w strefie moreny czołowej, lekko pofałdowana ze wzniesieniami do 120 m n.m.p. Ciągi łuku wzgórz zbudowane są z piasków, żwirów i gliny zwałowej z licznymi głazami.

Od pólnocy Ziemię Pełczycką odwadnia rzeka Płonia i jej dopływy, zwłaszcza Strzelica, od pólnocnego wschodu Mała (Gniła) Ina, od południa Polka wpadająca do Noteci. Rzeki te były dawniej bardziej okazałe.

Terra Bernstein otoczona jest z trzech stron lasami, które określały jej granice już u progu epoki historycznej.

Znaleziska archeologiczne wskazują, że TB zamieszkiwana była bez przerwy od czasów neolitu.

Położenie Geograficzne.
Położenie Geograficzne.
Terra Bernstein, Pełczyce, na starej mapie Pomorza
Terra Bernstein, Pełczyce, na starej mapie Pomorza
Stara mapa Pomorza
Stara mapa Pomorza
Stara mapa Brandenburgii
Stara mapa Brandenburgii